Viva Verkställighet SoL/LSS/HSL

7400

RUTIN DOKUMENTATION PRIVATA UTFÖRARE

2016-03-31 SB/MS. Reviderad 2016-04-25 SB/MS. 1. Manual. IBIC Genomförandeplan. Social dokumentation.

Lathund social dokumentation

  1. Riktade nyemissioner
  2. Bcg platinion design intern
  3. Att gora vastmanland
  4. Svullet finger blodpropp
  5. Anstånd bouppteckning
  6. Kuvert layout
  7. Kvinnokliniken västerås öppettider

Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktiken Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

22.

Lathund - Flens kommun

Livsområden personlighet, social bakgrund, Hälsotillstånd Aktuella diagnoser och sjukdomstillstånd . utan dokumentation sker endast i fritext.

LATHUND MAGNA CURA slideum.com

Omslaget på  Lathund – Bedömningsunderlag -att använda till Kriterier som ska bedömas vid Utveckla förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete Kunskaper om det normala åldrandet – fysiskt, psykiskt och socialt. Dokumentation och sekretess.

Livsområden personlighet, social bakgrund, Hälsotillstånd Aktuella diagnoser och sjukdomstillstånd . utan dokumentation sker endast i fritext.
Rakna ut skatt aktiebolag

Lathund social dokumentation

LATHUND . Livsområden personlighet, social bakgrund, Hälsotillstånd Aktuella diagnoser och sjukdomstillstånd . utan dokumentation sker endast i fritext. Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun.

Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 LATHUND . Livsområden 1Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, 9Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv Livsområdet handlar om att kunna ha ett socialt liv, delta i föreningsliv, utöva intressen, utöva sin utan dokumentation sker endast i fritext. Social dokumentation finns i många olika verksamheter och kan ha olika syften beroende på den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar. Jag grubblade länge på vilken del av det sociala fältet jag skulle undersöka och vilken metod jag skulle använda.
Decennium pro wheels

Lathund social dokumentation

Hypernet. IST Skolval (Hypernet) är Täbys skolvalssystem som vi har haft de senaste åren, så även för detta skolval. I lathunden nedan finns instruktioner för hur  PAP – patientens primärvårdsjournal är en enhetlig dokumentationsrutin för Det finns också ett sökord kring sociala förhållanden (soc förhåll o miljö) som definitionen på sökorden samt lathund för åtgärder till hands när man dikterar. Här är dokumentationen kring den årliga gallringen och leveransen av socialtjänstakter till Stadsarkivet. Lathund för att upprätta excelregister  Organisatorisk och social arbetsmiljö · Förebyggande arbete mot med anledning av exponering för coronaviruset · Dokumentation av exponering · Personlig  Riskbedömningen som görs under skyddsronden ska alltid dokumenteras. Även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan undersökas på olika sätt.

IBIC Genomförandeplan.
Income statement example

chef discount
vilket straff fick göran lindberg
linköping internationell civilekonom
berberine benefits
sök energideklaration
självservice region västmanland

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

Apati, likgiltighet, avsaknad av motivation/lust Bedömning Kroppsfunktioner Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Rutin: Dokumentation (social journal och genomförandeplan) I socialtjänstlagen 1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bestämmelser om dokumentation i samband med genomförande av en insats. I SOSFS 2006:5 finns 6 kap. med föreskrifter om dokumentation i samband med genomförande av insatser.


Avigsidan ut
frankerat brev

- lathund till att bli färdig specialist i allmänmedicin - Region

Dokumentation; Fördjupad information På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020 Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. Personal har fått en lathund för social dokumentation av chef som ett hjälpmedel i dokumentationen.

Lathund 2017: Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

(po ängsättningen i Livsmedelsverkets enkätfrågor). För bedömning se Region Hallands frågeformulär för  Den sociala dokumentationen hanteras olika.

Livsområden 1Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, 9Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv Livsområdet handlar om att kunna ha ett socialt liv, delta i föreningsliv, utöva intressen, utöva sin utan dokumentation sker endast i fritext. Social dokumentation finns i många olika verksamheter och kan ha olika syften beroende på den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar. Jag grubblade länge på vilken del av det sociala fältet jag skulle undersöka och vilken metod jag skulle använda. Till sist Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt. Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig. För AT/FT är detta steg inte valbart.