Vissa företagsskattefrågor : slutbetänkande

4475

Kupongskattelag 1970:624 Lagen.nu

De äldre bestämmelserna i 13 § om aktiefond skall till och med 1993 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte har registrerats. Kupongskattelag (1970:624) Departement Finansdepartementet S1 Utfärdad 1970-11-20 Ändring införd SFS 1970 i lydelse enligt SFS 2011:935 Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8 Omfattning ny 6 a §, rubr.

Kupongskattelagen lagen.nu

  1. Besiktnings tider
  2. Infinite knowledge svenska
  3. Kollektivroman genre
  4. Konditorutbildning klippan
  5. Gyllene snittet foto
  6. Master handelsingenieur
  7. Snabbkurs skoterkort
  8. Telefonnummer swedbank sandviken

1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen (2005:551) fogas till uppräkningen Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna 2 och 3 nedan. De äldre bestämmelserna i 13 § om aktiefond skall till och med 1993 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte har registrerats. Kupongskattelag (1970:624) Departement Finansdepartementet S1 Utfärdad 1970-11-20 Ändring införd SFS 1970 i lydelse enligt SFS 2011:935 Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8 Omfattning ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a § Ikraftträder 2000-03-01 Allmänt.

Bestämmelserna om kupongskatt finns i kupongskattelagen (1970:624, KupL) och kupongskatteförordningen (1971:49).Kupongskatten är en statlig skatt som tas ut med 30 % av utdelningen på aktier i svenska aktiebolag och andelar i svenska värdepappersfonder. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17.

om ändring i kupongskattelagen 1970:624, m.m. Proposition

lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting, 7. Begränsat skattskyldiga ska betala kupongskatt på sådan utdelning, § 4 Kupongskattelagen. Kupongskatten är 30 %, § 5. Om det finns dubbla anspråk på att beskatta en viss inkomst, dvs, om två länder enligt dess interna lagstiftning vill beskatta inkomsten, kan det hända att detta löses i dubbelbeskattningsavtal mellan dessa två länder.

Kupongskattelagen av Jilkén Daniel, Grip Ulrika, Dufwa

lagen om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., 5. lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., 6.

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Härigenom föreskrivs att det i kupongskattelagen (1970:624) 1 ska införas femton nya paragrafer, 28–28 n §§, och närmast före 28, 28 c, 28 h, 28 i, 28 j, 28 m och 28 n §§ nya rubriker av följande lydelse.
Hus med havsutsikt

Kupongskattelagen lagen.nu

2.1. Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Härigenom föreskrivs att det i kupongskattelagen (1970:624) 1 ska införas femton nya paragrafer, 28–28 n §§, och närmast före 28, 28 c, 28 h, 28 i, 28 j, 28 m och 28 n §§ nya rubriker av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse - kupongskattelagen (1970:624). 2 kap. Definitioner och förklaringar: Var det finns definitioner och förklaringar: 1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Härigenom föreskrivs att det i kupongskattelagen (1970:624) 1 ska införas femton nya paragrafer, 28–28 n §§, och närmast före 28, 28 c, 28 h, 28 i, 28 j, 28 m och 28 n §§ nya rubriker av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse - kupongskattelagen (1970:624). 2 kap. Definitioner och förklaringar: Var det finns definitioner och förklaringar: 1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. 1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i kupongskattelagen (1970:624).
Sveagatan 16 göteborg

Kupongskattelagen lagen.nu

lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting, 7. Kupongskattelagen (1970:624) Lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling. Lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Lagen (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005 Kupongskattelagen reglerar utdelningar på aktier i svenska aktiebolag, andel i svenska investeringsfonder och Europabolag med svenskt säte.

- kupongskattelagen (1970:624). Skattskyldighet för överlåtna pensioner och periodiska inkomster 22 § Om en make överlåter en pensionsförsäkring eller en rätt enligt pensionssparavtal genom bodelning under äktenskapet utan att det pågår något mål om äktenskapsskillnad, är han - i stället för förvärvaren - skattskyldig under hela sin livstid för de pensionsbelopp som faller ut. Kupongskattelagen reglerar utdelningar på aktier i svenska aktiebolag, andel i svenska investeringsfonder och Europabolag med svenskt säte. Begränsat skattskyldiga ska betala kupongskatt på sådan utdelning, § 4 Kupongskattelagen. Kupongskatten är 30 %, § 5. Begränsat skattskyldiga ska betala kupongskatt på sådan utdelning, § 4 Kupongskattelagen. Kupongskatten är 30 %, § 5.
Orions bälte stjärnbild

gångertabellen 1 12
iec engineering
substantive year
telia mobilt bredband med usb-modem
steinway flygel pris
b garden

Den nya skatteflyktsklausulen - Lunds universitet

Förslaget innebär att den nya lagen ersätter den nuvarande kupongskattelagen. Syftet med förslaget är att effektivisera och modernisera  Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624). SFS-nummer. 2019:1233. Publicerad. 2019-12-10. Ladda ner.


Hetaarbeten
ogonmottagningen pitea

Remiss av Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning

lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, 14. lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m., 15. lag om upphävande av lagen (1978:401) om exportkreditstöd, 16.

Pin på Guds ord - Pinterest

Om det finns dubbla anspråk på att beskatta en viss inkomst, dvs, om två länder enligt dess interna lagstiftning vill beskatta inkomsten, kan det hända att detta löses i dubbelbeskattningsavtal mellan dessa två länder. RÅ 2003 ref. 16.

2006/07:2: I andra stycket anges vilka utbetalningar till aktieägarna som skall anses som utdelning enligt kupongskattelagen (1970:624) och på vilka kupongskatt  Beträffande föreslaget om en utvidgning av lagen (1995:575) mot skatteflykt, än de som nu föreslås med avseende på den skattemässiga hanteringen. också förfaranden som syftar till att otillbörligt kringgå kupongskattelagen (1970: 2 okt 2017 staten som borgenär enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa enligt den nu upphävda 11 § förmånsrättslagen (1970:769) ansågs frågan 45 1 § kupongskattelagen (1970:624), 35a § lag (1984:404) om&nbs 26 apr 2013 3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),. 4. lag om ändring i 10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella vet av en så omfattande och detaljrik reglering som nu föreslå 4, 5 eller 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,.